Mühendislik Fakültesi

Reformist yaklaşımlarla akademik programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı kullanarak sürekli geliştirmek;

bilgi ve becerilerini yukarıya taşıyan, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya

dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum

ve kamu kuruluşları ile yakın işbirliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır.İleri teknoloji

gelişmeleri takip ederek, ülkedeki ilklere imza atacak, robotik gelişmeleri destekleyecek ve bu alanda dünyada ses getirecek çalışma yapabilecek

geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

 

Program Detayları için:

  • 0216 343 55 11 (Whatsapp)
  • 0 (552) 373 80 01
  • register@globaluniversite.com