ULSULARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’deki eğitim sisteminin düzensizliği ve sınav sistemlerinin karışık olması nedeniyle birçok lise mezunu açıkta kalabilmektedir. Özellikle sınav maratonu birçok üniversiteye hazırlanan öğrenci için; hem maddi hem manevi olarak birçok zorluk getirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin birçoğu üniversite tercihlerinde sıkıntı çekmektedir. Ayrıca yurtdışında eğitim almak bazı Avrupa ülkelerinde çok yüksek maddi imkân gerektirdiği için tercih edilememektedir.

Bu durumlarda eğitim alabilmek için güzel fırsatlar sunan Balkanlardaki üniversiteler, birçok açıdan avantaj sağlayacak koşullar sunmaktadır. Maddi açıdan düşük ücretlere ve yaşam standartlarına sahip bu üniversitelerde eğitim almak hem kaliteli hem de Avrupa standartlarında eğitim alma şansını size vermektedir. Balkan üniversitelerinde eğitim almak özellikle YÖK tarafından tanınır olması nedeniyle mezun olduktan sonra öğrencilerin hayallerinde bulunan mesleğe adım atmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yüksek lisans, doktora gibi birçok akademik kariyeri de uygun koşullarda yapabilme şansını Balkanlarda bulunan üniversiteler vermektedir.

İşte bu üniversiteler arasında yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi en cazip ve kaliteli üniversitelerden birisidir. Her açıdan avantajlı bir şekilde okuma imkânı bulabileceğiniz Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ilgili birçok bölümü tercih edebilirsiniz.

Makedonya Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi uluslararası bir üniversitedir. Eğitimi İngilizce olarak veren Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce eğitim vermesi nedeniyle kayıt için İngilizceye iyi hâkim olmalarını öğrencilerden istemektedir. Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde %100 burslu okuyabilme imkânı da bulunmaktadır. Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde birçok fakülte yer almaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Lisans Fakültesi yer alır. Bu fakülteler içerisinde birçok bölüm bulunmaktadır. Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim almak için sınavla girmenin yanı sıra sınavsız olarak ücretli kayıt yaptırabilme imkânıda bulunmaktadır.

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde İngilizce üniversite eğitimi almak istiyorsanız Bartaş Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık aracılığıyla bu üniversiteye başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli olan tüm ayrıntılı bilgileri ve yardımları sizlere sunacak danışmanlarımız; Makedonya’da konaklama, ulaşım, oryantasyon ve benzeri daha birçok sorunla ilgili sizlere yardımcı olacaktır. İstanbul’da bulunan ofisimiz aracılığıyla başvurunuzu yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

 DENKLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Lise Diploması (Aslı) Diplomaya “Apostil” onay mühürü yaptırılmalıdır. Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir. Diplomanın olmaması halinde, Diploma Kayıp Belgesine “Apostil” onay mühürü yaptırılarak tarafımıza iletilebilir.
 2. Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript): Her yıl için detaylı doldurulması gerekir ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalı
 3. Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise Üniversite’ye bildirilmeli
 4. Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı)
 5. İkametgâh (Aslı)
 6. Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, öğrenci/veli adına Bakanlıklarda işlem yapılabilmesi için alınmaktadır.

UYARI: Sadece Lise Diploması veya Diploma Kayıp Belgesi Apostilli Olacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Kuzey Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Kuzey Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir.

Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

OTURMA İZNI İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz
 2. Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde sözkonusu kişinin doğum tarihinin, gün, ay, yıl olarak tamamı gösterilmesi gerek. Ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir. Apostilli olacak
 3. Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Kuzey Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde, velisi bulunduğu kişinin Kuzey Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir. Apostilli olacak
 4. Sağlık Sigortası – Proviyzon belgesi : Öğrencinin Türkiyede bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Sözkonusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi husus sigortada SEYAHAT ibaresinin bulunmaması gerekir. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI değil sadece ÖZEL SAĞLIK SİGORTA olarak hazırlanması gerekir. Apostilli olacak
  5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3×35 cm ebatlarında olmalıdır.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN VERİLECEK BELGELER

Öğrenci evraklarını hazırlayıp Hukuk bürosuna teslim ettikten sonra, tercüme ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması gereken belgeler:

 1. Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.
 2. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Kayıt olunan ilgili Fakülte ve bölümde 4 yıl boyunca göreceği derslerin çizelgesi
 3. İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir.
 4. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.
 5. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.

Not: Bütün evraklar orjinal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalı.

ÖNEMLİ: Vizesi olmayan bir Öğrenci Kuzey Makedonya`ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Kuzey Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir.

(BEYAZ KARTON ALMASI LAZIM, ALINMAMASI DURUMUNDA, CEZA ÖNGÖRÜLMEKTEDİR).

 1. Yurt veya kira sözleşmesi: Bu belge öğrencinin Kuzey Makedonyada ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır. (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır)

Yukarıda belirtilen orjinal belgelerin hepsi Makedocaya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır.

KAYIT, LİSE DİPLOMA VE OTURMA İZNİ SÜRECİ

Öncelikle evrakların tamamı eksiksiz bir şekilde Üniversite yetkilisine teslim edilmelidir. Hukuk işleri ofisimiz en baştan başlayarak aşağıda sıralayacağımız işlemleri yaparak, öğrencinin güvenli bir şekilde oturma izni / Kuzey Makedonya’da kimlik kartı ve lise diplomasına denklik almasını sağlayacaktır. Kişi Kuzey Makedonya’ya giriş yapmadan önce bilgileri yetkili mercilere iletilerek, sorunsuz bir şekilde Ülkeye girişi sağlanmaktadır. En başta gelen bütün evrakları Hukuk ofisimiz, Makedonca diline tercüme edecektir. Tercüme işleminin bitiminden sonra aynı evraklar noter onayı için Notere gönderilir. Evrakların tercüme ve noter işlemlerinin bitmesinin ardından Bakanlık işlemleri devreye girer. Gelen bütün evraklar Üniversite’de arşivlenir bu işlem tamamlandıktan sonra aynı arşivleme Bakanlıklarda yapılmaktadır. Birinci aşamada kişi oturma iznin başvuru yapabilmesi için Kuzey Makedonya’da noter huruzunda en az 1 yıllık kıyılan kira sözleşmesinin evrak tesliminden en fazla 1 hafta sonra sözleşmeyi’de Hukuk ofisimize teslim etmelidir.

Hukuk ofisi yetkilileri en başta Türkiye’den lise diplomasının denkliğini alabilmek için öğrenci adına Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığına Denklik başvurusunda bulunur. (3 hafta içinde denklik kararı çıkarılır ve aynı şekilde yetkili kişi gidip tekrardan bütün evrakları ve denklik kararnamesini teslim alır). İkinci aşamada denklik kararnamesi veya başvurusu alındıktan sonra Üniversite iç organları tarafından bazı evrakalrın hazılanması sürecine girilir.

Bu evrakaların hazırlanması sürecinden sonra Bütün evraklar yine Hukuk ofisimizde toplanarak, İç İşleri Bakanalığı ve Büyükelçilikler/ Konsolosluk birimlerine vize başvurusu için hazırlıklar başlar. ( Bu süreçte öğrenci imzalar için Hukuk Ofisimize çağırılır ) Yeni getirilen kanunda Başvurular Kuzey Makedonya’dan da yapılabilecek. Evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandığında ve hukuk işlerinde toplandığında öğrenci ile birlikte yada vekaletname ile Hukuk Ofisi yetkilileri Vize / oturma izni başvurusunda bulunur.

Başvurular yapıldıktan sonra, Kuzey Makedonya’da idare sisteminin yavaş çalışmasından ötürü Üniversite’de Yetkili kişiler ciddi girişimlerde bulunarak vizenin sorunsuz bir şekilde çıkmasını sağlar ve işlemi sonuna kadar takip eder. Vizesi onaylanan öğrenci kararnameyi içişleri bakanlığı yada başvuru yaptığı Büyükelçilik / konsolosluk biriminden alır. Kararname alındıktan sonra kişi Hukuk ofisimiz ile durmadan irtibat sağlayarak koordineli bir şekilde bakanlığa giderek kimlik kartı için başvuruda bulunur ve fotoğraf çekinir. Başvurudan 3-4 hafta sonra kişi, Kuzey Makedonya’da oturma izni / kimlik kartı sahibi olur.