Eğitim Fakültesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten

bireylerin niteliğidir. Bu bağlamda, Eğitim Fakültemiz çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Bununla birlikte

fakültemiz bünyesinde yer alan Psikoloji ve PDR bölümleriyle, insan piskolojinin her zaman kılavuza ihtiyaç duyacağı nitelikli

güçlü bireylere ihtiyaç duymasından dolayı, bu bölümlerdeki öğrecilerimiz de tıpki bir öğretmen yetiştirme heassiyetiyle bu fakültede

ki öğrencilerimizi topluma faydalı, yaşadığı toplumun hasasiyetlerinin farkında olan ve toplumuna rehber olabilecek geleceğin

liderlerini yetiştiriyoruz.

Program Detayları için:

  • 0216 343 55 11 (Whatsapp)
    0 (552) 373 80 01
    register@globaluniversite.com